Kekemelik nedir ?
Kekemelik konuşmadaki akıcılık bozukluğudur. Bu akıcısızlıklar tekrarlar(ses-hece-kelime), uzatmalar, anormal duraklar(bloklar)dır. Anormal yüz ve vücut hareketleri bu akıcısızlık anlarına eşlik edebilir.

Kekemeliğin nedeni nedir ?
Kekemeliğin oluşmasına neden olduğu düşünülen dört faktör şöyledir: genetik( kekemelerin yaklaşık %60’ında aile bireylerinden birilerininde kekemelik hikayesi olduğu bilinmektedir.); çocuğun gelişimi ( diğer dil konuşma bozukluğu veya gelişimsel gerilik olan çocuklarda kekemelik gelişme riski daha fazladır.); nörofizyoloji (son yapılan araştırmalarda kekeleyen bireylerin dil konuşma işlemlenmesinin beyinde akıcı konuşanlara göre daha farklı bölgelerde olduğu bulunmuştur); ve aile dinamikleri ( yüksek beklentiler ve hızlı değişen yaşam koşulları kekemeliğe etki eder.)
Kekemelik bu faktörlerin bir yada birkaçının birlikte oluşmasıyla oluşabilir ve kekemeliğin farklı bireylerde farklı etkileri olabilir. Kekemeliği başlatan sebepler ile bunun devam ettiren ve ilerleten sebeplerin farklı olması olasıdır.

Kekemeliğin görülme sıklığı nedir ?
Toplumun %1’i, her 100 kişide 1 kişi konuşmasında akılcık sorunu yaşamaktadır.

Kekemelikteki kadın/erkek oranı nedir ?
Kekemelik erkeklerde kadınlara göre 4 kat fazla görülmektedir.

Çocukların ne kadarı kekelemektedir ?
Çocukların %20’si gelişim aşamasında konuşmada yaşadığı akıcısızlıklardan dolayı ailelerini endişelendirmiştir. Ortalama çocukların %5’i kekemelik benzeri akıcısızlıkları 6 ay veya daha fazla devam ettirmişlerdir.3/5’i geç çocukluk dönemine kadar düzelir; yaklaşık %1’inde kekemelik uzun dönemli bir problem haline gelir. En iyi önleme erken girişimdir.

Kekemeliğin sebebi duygusal veya psikolojik sorunlar mıdır?
Kekeleyen yetişkin ve çocukların psikolojik veya duygusal problem yaşama olasılığı kekelemeyenlere göre daha fazla değildir. Elimizde duygusal trawmanın kekemeliğe neden olduğunu gösterecek hiçbir veri bulunmamaktadır.

Çocuğum kekelemeye başladı. Beklemeli miyim yoksa yardım için bir uzmana başvurmalı mıyım?
Eğer kekemelik 6 aydan fazla süredir varsa veya şiddetliyse DKBUD üyesi bir dil ve konuşma terapistinden yardım almalısınız.

Kekemelik tedavi edilebilin bir sorun mudur ?
Evet yetişkin ve çocuklar için birçok farklı programlar ile kekemelik tedavi edilmektedir. Genel olarak kekemelik terapisinde ne kadar erken o kadar iyi anlayışı vardır.

Kekemelikle ilgili yeni bir tedavi yöntemi duydum. Böyle bir yöntem var mı?
Kekemelik için anında çözüm yaratan mucizevi bir yöntem maalesef yok. Terapi, elektronik cihazlar veya ilaçlar tek gecede düzelme yapamaz. Fakat bu konuda uzman DİLKOM mezunu ve dkbud üyesibir dil konuşma terapisti heri yaştaki bireyin akıcılığında zamanla belirgin değişiklikler yaratabilir.
Konuşma Terapisti Kemal Colay-Nida Şanlı Colay

www.dilkonusma.com dan alınmıştır.