İnsanın insandan beklediği anlaşılmaktır.
Çoğu zaman insan anlar..
Ama anladığını belli etmez veya edemez.