bende unutkanlık düşünememe ve anlayamama sorunu vardı mr çektirdim aşağıdaki sonuçlardan teşhis edebilirmisinIz


Beyin mrg incelemesi

her iki temporal kompartmanda T2A serilerde artmış sinyal intensite kayıtları otit mastoidit lehinedir.Görüntü alanına giren paranazal sinüsler normal görünümdeir
Temporal kemik kompartmanlarında patolojik sinyal izlenmemektedir
Dördüncü ventrikül normal büyüklük ve konfirigürasyondadır bazal sisternalar açıktır
Vermis tabi sinyal yoğunluğunda ve fermasyondadır
Pons bulbus mezensafalon ve bazal ganglionlar normaldir
Serebal ve serebeller gri-ak madde ayrımı tabi olup patolojik sinyal kaydı tespit edilemedi
Korpus kallosum normal sinyal yoğunşuğunda ve fermasyondadır
Perikollosal patoloji tespit eilemedi
Ventriküler sistem normal genişliktedir
Orta hat yapılarında sapma izlenmedi
Intra ve ekstra aksiyal kolleksiyon ve kitle fermasyonu tespit edilmedi
Dural sinüslerde trombüs lehine bulgu saptanmadı