Sayfa 3/22 İlkİlk 123456713 ... SonSon
220 sonuçtan 21 ile 30 arası

Konu: Gül dili...

 1. #21
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  629

  Standart

  Sözlerin kalblere tesiri rabbimin emrindendir.

  Herkes her sözü işitemez.

  Okunan her kuranı,her duayı,her kelamı kulağımız duymaz.

  İhlas ve aşk ile nefsini araya katmadan,kalbini cilalayıp sadece nakşı ve nakkaşı yansıtanlar müstesna.

  Ayrıca herkeste o göz o kulak yoktur.

  Mesnevinin ilk beyti nedir?

  Bişnev!

  Yani;

  Dinle!

  Canının kulağını verde öyle dinle.

  Tabiatı,arıları,eşyayı,kuşları ve de renk renk balıkların oynaştığı deryayı dinle.

  Kendini dinle,içindeki sesleri dinle.

  Ayırt et.
  Konu Denge tarafından (08-04-2017 Saat 03:58 PM ) değiştirilmiştir.

 2. #22
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  629

  Standart

  Gerçekten inanan insanda ışık iki yerde yanar,nur iki yeri sarar;

  Bunlardan biri kalb,biri akıldır.

  Kalbde ışık yanmazsa,kişi Nur süresi 35.ayetteki nura mazhar olmazsa,sadece akılda yanan ışık insanı belli bir seviyeden yukarı çıkaramaz,merhamet,anlayış ve şevkat az,nefs mutmain değildir.

  Kalb katılığı,kasveti devam etmektedir.Sekine yoktur.

  Rabbim bu nura mazhar olanlardan eylesin.

 3. #23
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  629

  Standart

  Lokman, Habeşli marangozculuk yapan bir kuldu. Efendisi ona bir koyun kesmesini ve en güzel iki uzvunu getirmesini istedi, Lokman, dilini ve kalbini getirdi. Sonra aradan bir zaman geçince, efendisi bir koyun kesmesini ve en kötü iki uzvunu getirmesini istedi. Lokman, dilini ve kalbini getirdi.

  Efendisi Lokman’a:
  Bir koyun kes ve bana en temiz iki uzvunu getir diye emrettim. Dilini ve kalbini getirdin. Ve yine bir koyun kes ve bana en kötü iki uzvunu getir diye emrettim. Dilini ve kalbini getirdin bunun sebebi nedir? dedi.

  Lokman; efendisine:
  "İyi olduklarında, bu ikisinden daha iyisi yoktur. Kötü olduklarında da, bu ikisinden daha kötüsü yoktur" cevabını verdi.


  (Hz. Lokman'a Allah ilim ve hikmet vermişti. Onun adı, Kurân-ı Kerîm'in 31. süresine isim olarak verilmiş ve bu surenin 12. ayetinden 19. ayetinin sonuna kadarı kendisinin, oğluna vermiş olduğu değerli öğütler aynen nakledilmişti)

  * * *

  Rabbim En-Nur ismi şerifiyle gönül kasrınızı şereflendirsin inşaallah...

 4. #24
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  629

  Standart

  Daha Senden Gayri Aşık Mı Yoktur


  Daha Senden Gayri Aşık Mı Yoktur
  Nedir Bu Telaşın Vay Deli Gönül
  Hele Düşün Devr-İ Adem’ Den Beri
  Neler Gelmiş Geçmiş, Say Deli Gönül

  Şu Fani Dünyada Umudunu Yüz
  İnanmazsan Var Kitaba Yüz Be Yüz
  Evin Mezaristan , Malın Bir Top Bez
  Daha Duymadınsa Duy Deli Gönül

  Günde Bir Yol Duman Çöker Serime
  Elim Ermez Gidem Kisbü Karıma
  Kendi Bildiğine Doğrudur Deme
  Var İki Kamile Sor Deli Gönül

  Gördüm İki Kişi Mezar Eşiyor
  Gam Gasavet Gelmiş , Boydan Aşıyor
  Çok Yaşayan Yüze Kadar Yaşıyor
  Gelde Bu Dünyayı Yor Deli Gönül

  Mevlam Kanat Vermiş Uçamıyorsun
  Bu Nefsin Elinden Kaçamıyorsun
  Ruhsati Dünyadan Geçemiyorsun
  Topraklar Başına Vay Deli Gönül

 5. #25
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  629

  Standart

  Peygamber efendimiz şöyle dua edermiş;

  ''Allahım bana eşyanın hakikatını göster.''

  Bu dua herşeyin göründüğü gibi olmadına dair bir uyanış çağrısıdır.

  Gönül gözünün açılması,hakkı batıldan ayıran temyiz vasfının göğsümüzde çiçek açması ve allahın nuruyla bakış yani feraset hassasına sahip olmak için bu dua anahtardır.

 6. #26
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  629

  Standart

  Yâ Rabbî!

  Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle.

  Yâ Rabbî!

  Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme.

  Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir. Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim!

  O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azâb etme.

  Yâ Rabbî!

  Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma.

  Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!

  Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin. Sen kerem sâhibisin.

  Ey mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir.

  Yâ Rabbî!

  Rûhumda bir ilim katresi var. İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle.

  Ey ihsânı çok olan Rabbim!

  Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et.

  Ey affetmeyi seven Rabbim!

  Bizi affeyle. İsyân derdimize çâre eyle.

  Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!

  Bizi hidâyete çıkar.

  Yâ Rabbî!

  Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatâlarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslâh et ve duâmızı kabul buyur.

  Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin.

  Ey âlemin yaratıcısı!

  Kasvetli, kararmış, katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryâdımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin.

  Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al.

  O nefis bıçağı kemiğe dayandı (zulmü canımıza yetti).

  Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim. Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin."

  HZ.MEVLANA

 7. #27
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  629

  Standart

  Hz. Mevlana'nın Sabah Namazından Sonra Okudukları Dua


  Allah'ım kalbimi nurlandır, kulağımı nurlandır,

  gözümü nurlandır, saçımı nurlandır, derimi nurlandır,

  etimi nurlandır, kanımı nurlandır, önümü nurlandır, ardımı nurlandır, altımı nurlandır,

  üstümü nurlandır, sağımi nurlandır, solumu nurlandır,

  Allahım! nurumu artır, bana nur ver. Ey nurun nuru ey merhametlilerin merhametlisi Allahım merhametinle beni nur et.  Bu dua, ismi güzel, cismi güzel, teni güzel, canı güzel, ruhu güzel, huyu güzel

  Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'in dilindendir.

 8. #28
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  629

  Standart

  BE HEY KARDEŞ HAKKI BULAM MI DERSİN

  Be hey kardeş hakkı bulam mı dersin
  Hakka yarar amel işlemeyince
  Bu sırrın ötesin duyam mı dersin
  Mürşid-i kamille başlamayınca

  Gel hey kardeş gel sen birliğe özen
  Birliktir her nefsin kal'asın bozan
  Hiç kendi kendine kaynar mı kazan
  Çevre yanın ateş eylemeyince

  Aşkın odu geldi yüreğim harlar
  Aşkı olan, arı kendini neyler
  Behey Yunus sana söyleme derler
  Ya ben öleyim mi söylemeyince

  YUNUS EMRE

 9. #29
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  629

  Standart

  İncitme

  Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme
  Esir-i gurbet-i nalan olan insanı incitme
  Tarik-i ışkda bi-çareyi hicranı incitme
  Sabır kıl her belaya hâne-yi Rahman’ı incitme

  Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
  Günahkar olma fahr-i âlem-i zî-şanı incitme

  Elin çek meyl-i dünyadan eğer aşık isen yare
  Muhabbet camını nuş et asıl Mansur gibi dare
  Misafirsin felek bağında bendin salma efkare
  Düşersin bir belaya sabrı kıl Mevla verir çare

  Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
  Günahkar olma fahr-i alem-i zi-şanı incitme

  Bulaşma çark-ı dünyaya vücudun pak-tahirken
  Güvenme mal u mülk ü mansıbın efnası zahirken
  Nic’ oldu mali Karun’un felek bağında vafirken
  Nedir bu sendeki etvar-ı dert gönlün misafirken

  Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
  Günahkar olma fahr-i alem-i zî-şanı incitme

  Hasislikden elin çek sen cömerd ol kan-ı ihsan ol
  Konuşma cahil-i nadan ile gel ehl-i irfan ol
  Hakir ol alem-i zahirde sen ma’nada sultan ol
  Karıncanın dahi halin gözet dehre Süleyman ol

  Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
  Günahkar olma fahr-i alem-i zî-şanı incitme

  Ben insanım diyen insana düşmez şad’u handanlık
  Düşen bî-çareyi kaldırmadır alemde insanlık
  Hakikat ehlinin hali durur daim perişanlık
  Bir işi etme kim gelsün sana sonra peşîmanlık

  Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
  Günahkar olma fahr-i cilem-i zî-şanı incitme

  Ehl-i irfanım deyü her yerde bendin atma meydana
  El elden belki üstündür ne lazım uyma şeytana
  Yakın olmak dilersin Hazret-i Hallak-ı ekvana
  Cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana

  Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
  Günahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitme

  Celîs-i meclis-i ehl-i hakikat ol firar etme
  Heva-yı nefsine tabi’ olan yerde karar etme
  Tekebbürlük eden insana asla i’tibar etme
  Sana cevr ü cefa ederse bir keş inkisar etme

  Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
  Günahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitme

  Vefası var mıdır gör kim sana bu çarh-ı devranın
  Eser yeller yerinde hani ya taht-ı Süleyman’ın
  Yalınız adı kaldı alem-i zahirde Lokman’ın
  Geçer bir lahzada ru’ya misali ömrü insanın

  Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
  Günahkar olma fahr-i alem-i zî-şanı incitme

  Sana bir faide yokdur bilirsin halk-ı gıybetden
  Gözün aç alemi bir bir geçersin çeşm-i ibretden
  Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehl-i mehabbetden
  Yeme kul hakkını korkar isen rüz-i kıyametden

  Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
  Günahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitme

  Hakikat bahrinin gavvası ol terk-i mecaz eyle
  Çıkar ha alma mazlumun ahın seni i’tiraz ile
  Çehil semt-i Habîb’e ey gönül azm-i Hicaz ile
  Yüzün tuk hak-i payine hemen arz-ı niyaz ile

  Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
  Günahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitme

  Gönül ayinesin silmek gerekdir kalb-i agahe
  Muhabbet şems-i dogmuşken ne lazım mihr ile mahe
  Ne müşkil hacetin varsa heman arzeyle Allah ‘e
  Der-i Mevla dururken bakma LÜTFÎ başka dergahe

  Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
  Günahkar olma fahr-i alem- zî-şanı incitme

  Alvarlı Efe Hazretleri

 10. #30
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  629

  Standart

  Zikir Allah'a yakınlaştırır, kalpte marifet kapılarını aralar...

  Allah'a saygı duyma hissini canlı tutar.

  Zikirden gafil olan kimse ise bu duyguları hissedemez.

  İbn Atâullah el-İskenderî (Sûfi ö. 1309)

Sayfa 3/22 İlkİlk 123456713 ... SonSon

Benzer Konular

 1. bükçe (kadın dili)
  By malahit in forum Kişisel Gelişim & Kariyer Planlama
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 17-08-2010, 02:24 AM
 2. Beden dili
  By Nefertiti in forum Kişisel Gelişim & Kariyer Planlama
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 13-04-2009, 03:12 PM
 3. Kadınların dili
  By Nefertiti in forum Gülmece / Eğlenmece Bölümü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21-05-2008, 10:54 PM
 4. Kedi Dili.....
  By BeYaZ_KeLeBeK in forum Gülmece / Eğlenmece Bölümü
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 04-05-2008, 03:26 PM
 5. Beden Dili
  By BeYaZ_KeLeBeK in forum Paylaşım Köşesi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 27-03-2008, 11:46 PM

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •