Sayfa 20/20 İlkİlk ... 101617181920
194 sonuçtan 191 ile 194 arası

Konu: Gül dili...

 1. #191
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  580

  Standart

  14.İman edenlere söyle ki: Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler, kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü nasılsa Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir (iman edenlere de sabır ve aflarının ödülünü verecektir.)

  Müminler, kâfirlerin dilleriyle, kalemleriyle veya her hangi bir vasıta ile yaptıkları suçlamalara karşı, o ahlâksız ve düşüncesiz insanların seviyelerine inmek sûretiyle, kendi yüksek vasıflarına zarar vermesinler. Onların işlerini Allah'a havale etsinler.

  15. Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa, kendisi için yapar. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz.

  16. Gerçekten Biz İsrailoğullarına, kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helâl ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları insanlara üstün kıldık.

  Âyette geçen "hükm" şu üç anlama gelebilir: 1. Kitaba dair bilgi, feraset. 2. Kitaba göre amel etme. 3. Muamelatta muhakeme yeteneği. Burası İsrailoğullarının daimî bir üstünlükleri mânasına gelmeyip, o dönemde Allah'ın dinine hizmet için seçildikleri ve hakkı tebliğ için kitabın taşıyıcıları kılındıklarını gösterir.


  17. Onlara din işinde parlak deliller, mûcizeler verdik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri, sırf kendilerine gerçeğe dair ilim geldikten sonra haset ve ihtirastan dolayıdır. Senin Rabbin kıyamet günü, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir.

  18. Sonra din işinde, seni ayrı bir şeriat yoluna koyduk. Sen ona tâbi ol, gerçeği bilmeyenlerin keyiflerine uyma. [42,13-15]

  İsrailoğulları bütün insanlara yönelik din hizmetini yürütemeyince Allah bu hizmeti Hz. Muhammed (a.s.)'ın ümmetine verdiğini bildirmektedir.

  19. Çünkü Allah'tan gelecek herhangi bir cezayı önleme hususunda, onlar sana hiçbir fayda veremezler. Zalimler birbirinin dostudur. Allah ise müttakilerin dostudur.

  20. Bu Kur'ân, delilleri ile, fikirleri ve kalpleri aydınlatan basiret nurlarıdır ve iman edecek kimseler için hidâyet rehberi ve rahmettir.

  21. Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar, iman edip güzel ve makbul işler gerçekleştirenlere yaptığımız muameleyi, kendilerine de göstereceğimizi, hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü, ne yanlış bir muhakeme! [59,20]

  Kâinatta atomlardan güneşlere kadar herşeyde hikmet, intizam, adalet ve ölçü ile hükmeden bir rubûbiyet vardır. Onun, yaratma gayesine uygun hareket ederek ömürlerini geçiren müminleri takdir, bunun aksine hayata tuzak kuran, nizamı bozan kâfir ve fâsıkları tekdir etmemesi, adalet ve hikmetinden vazgeçmesi mânasına gelir. Gerek müminler mükâfatlarını, gerek kâfirler cezalarını ekseriya bu dünyada almadıklarına göre, demek ki netice, büyük bir mahkemeye bırakılmaktadır.

  22. Halbuki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle, gerçek bir maksatla ve bir de herkesin ne kazanmışsa, kendilerine asla haksızlık edilmeksizin, ona göre karşılık görmesi için yaratmıştır.

  23. Baksana kendi heva ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde Allah'ın kendisini şaşırtıp, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin haline! Hakkı görmemekte ve azgınlıkta ısrar etmesi sebebiyle Allah'ın şaşırttığı bu kimseyi kim yola getirebilir? Düşünmüyor musunuz? [7,186]

  Bu meal, "alâ ilmin" kısmının mef'ul zamirinden hal kabul edilmesi durumuna göre verilmiştir. İnsan, aklını ve ilmini, ilahî vahyin ışığı ile aydınlatmaz da, benlik iddiasına girerse, güneşin aydınlığından kendisini mahrum bırakıp, azıcık ışığına güvendiği için kendisini gecenin karanlığına mahkûm eden ateş böceği durumuna düşer. Çünkü heva ve şehvet, gözü kör, kulağı sağır, kalbi duygusuz eder. O kimse bilgin de olsa, ilmine rağmen hakkı duymaz olur. Nitekim filozofların ve dünya menfaatlarına düşkün din bilginlerinin birçoğu böyle olmuştur. Diğer muhtemel mâna ise, "alâ ilmin" kaydını: failden hal saymaktır. Buna göre "Allah'ın, durumunu bildiği için şaşırttığı, yahut Allah'ın bir bilgiye göre şaşırttığı" demek olur. Âhireti inkâr etmek insanın ahlâkını tamamen felç eder. Zira insanı insanlık dairesinde tutan şey, yaptıklarından âhirette hesap verme inancıdır. Bu inanç olmazsa insan vahşi hayvanlardan daha zalim olabilir.

  24. Âhireti inkâr eden kâfirler bir de şöyle dediler: "Hayat, sadece bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir: Ölürüz, yaşarız. Bizi yalnız zamanın akışı helâk eder." Aslında, buna dair hiçbir kesin bilgileri yoktur, onlar sadece zanlarıyla böyle söylüyorlar.

  25. Kendilerine iman esaslarına ve bu arada âhirete dair âyetlerimiz açık açık okunduğunda, onların ileri sürdükleri tek iddia: "Eğer siz bu inancınızda tutarlı iseniz, gelip geçmiş atalarımızı diriltin de önümüze getirin!" demekten başka bir şey olmaz. [2,28; 30,27]

  26. De ki: "Size hayatı veren Allah'tır. Sonra sizi yine O öldürür, sonra da hepinizi, hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar; ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler." [64,9; 77,12-13; 11,104; 70,6-7]

  27. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet saati gelip çattığı gün, işte o gün batıl dâva peşinde olanlar, en büyük kayba uğrayacaklardır.

  28. O gün bütün ümmetleri, bir araya toplanmış ve diz çökmüş vaziyette görürsün. Her ümmet, hesap defterlerini okumaya çağırılır. Daha önce ne yaptıysanız bugün sadece onun karşılığını alırsınız. [17,14; 75,13-15; 18,49]

  29. İşte karşınızda sadece gerçekleri dile getiren defterimiz. Biz sizin yaptığınız her işi bir yere kaydediyorduk. [17,14; 18,49]

  Kaydetme şekillerinden biri de yazmaktır. Fakat dünyada insanlar bile kaydetmenin çeşitli şekillerini bulmuşlardır. Allah Teâla insanların davranışlarını, düşüncelerini kim bilir hangi tarzda kaydettirmek sûretiyle önlerine serecektir.

  30. İman edip makbul ve güzel işler yapanların yüce Rab'leri, kendilerini rahmetine alır. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur.

  31. Kâfirlere ise yüce Allah tarafından, şöyle denilir: "Âyetlerim size okunduğunda siz büyüklük taslamış ve hep suç işleyen kimseler olmuştunuz değil mi?"

  32. Size: "Allah'ın vâdi gerçektir, kıyamet saati mutlaka gelecektir" denildiğinde siz: "Kıyamet neymiş bilmeyiz, biz olsa olsa bir zan ve tahminde bulunabiliriz, ama biz kesin bir tarzda ona inanmayız." demiştiniz.

  33. Derken, yaptıkları ne kadar kötü, pis iş varsa karşılarına çıktı. Alay ettikleri cehennem azabı, kendilerini her taraftan sardı.

  34-35. Ve kendilerine şöyle denildi: "Siz Bizi, daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz, Biz de bugün sizi unutup kendi halinize bırakacağız! Kalacağınız yer ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur. Bu böyle olacak, çünkü siz Allah'ın âyetlerini alay konusu yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı." Bugün artık ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri kabul edilip dünyaya gönderilirler.

  36. Demek ki bütün hamdler, övgüler göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

  37. Dolayısıyla göklerde ve yerde ululuk yalnız O'na aittir. Azîz ve hakîm O'dur (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

  https://kuran-ikerim.org/meal/suat-y.../casiye-suresi

 2. #192
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  580

  Standart

  HAYATI YAŞANILIR KILMANIN YOLU:
  DİN VE MANEVİYAT

  Muhterem Müslümanlar!

  İnsanoğlu, doğumundan ölümüne kadar sevgiye,
  şefkate ve yarenliğe ihtiyaç duyar. Hayatı boyunca
  manevi boşluklarına ve ruhsal sarsıntılarına merhem
  olacak bir dost arar. İnsanı dünyada ve ahirette
  huzura kavuşturacak olan yegâne destek Rabbimizin
  merhametidir. Nitekim Allah Teâlâ, yarattığı insana
  şah damarından daha yakındır. Dua ettiğinde ona
  icabet edendir. Onu akıl, gönül, şuur ve vicdanla
  donatan, meşakkatler içinde asla yalnız
  bırakmayandır. Çaresiz kaldığını düşünen insana
  Sevgili Peygamberimizin örnekliğinde çıkış kapıları
  bahşedendir.

  Kıymetli Müminler!

  Hayatın her dönemi kendine has nimetleri ve
  külfetleri ile beraber yaşanır. Çocukluk, gençlik,
  yetişkinlik ve yaşlılık yılları kimi zaman güzel
  hatıralarla, kimi zaman da sıkıntı ve üzüntüler
  içerisinde geçer. Hayatta karşılaştığımız imtihanlara
  göğüs germek ve çözüm bulmak öncelikle selim bir
  kalbe sahip olmakla mümkündür. Kalb-i selim,
  Allah’a teslim olmakla huzur bulan kalptir. Mümin,
  kalbini imanla besler. Maneviyatını güçlü tutar.
  Enerjisini ibadetten alır. Gönül doktoru olan Sevgili
  Peygamberimiz (s.a.s), kalbte karar bulan
  maneviyatın önemini şöyle anlatmıştır: “Dikkat
  edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi,
  doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve
  düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur.
  Dikkat edin! O kalptir.”1

  Değerli Müslümanlar!

  Allah’ın eşsiz rahmeti ve koruması altında
  olduğuna ve onun her an kendisini görüp duyduğuna
  inanan insan yalnız ve kimsesiz kalma korkusu
  yaşamaz. Hayatı yaşanılır kılmada, zorlukları
  aşmada, iyilikleri çoğaltmada imandan ve
  maneviyattan güç alır. Manevi dünyasını sağlıklı
  yollarla besledikçe gerilim ve çatışmadan uzaklaşır.
  Huzura kavuşur, ümidi artar. Zira yüce dinimizin bize
  öğrettiğine göre, insanın maddi ihtiyaçları kadar
  manevi ihtiyaçları da vardır. Maneviyat, hayatın
  doğal bir parçasıdır. Umut, sabır ve hoşgörü
  kaynağıdır.

  Aziz Müslümanlar!

  Günümüzde iletişim imkânları artsa da maalesef
  insanoğlu yalnızlaşmıştır. Aile bağları zayıflamış,
  akrabalık ilişkileri canlılığını yitirmiştir. İsraf ve
  gösterişe dayalı tüketim kültürü, ruhen ve bedenen
  insanlığı tükenmenin eşiğine getirmiştir. İşte böyle
  bir zamanda her yaştan insan için manevi destek ve
  rehberlik vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Manevi destek;
  zor günlerden geçen, ayakta kalmak için yardıma
  ihtiyacı olan kişilere azim aşılar. Şiddete ve zulme
  dur diyerek merhameti yayar. Acı ve kederle başa
  çıkmada, bağımlılıktan kurtulmada umut olur.

  Muhterem Müminler!

  Cenâb-ı Hak, bir âyet-i kerimede şöyle
  buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Hayat verecek
  şeylere sizi çağırdığında Allah ve Resûlü’nün
  davetine gönülden uyun ve bilin ki, şüphesiz Allah
  kişi ile kalbinin arasına girer. Yine bilin ki, O’nun
  huzurunda toplanacaksınız.”2

  Hayat veren İslam ile toplumu aydınlatma
  vazifesini günümüzde hademe-i hayrat olan din
  görevlilerimiz üstlenmiştir. Onlar, sahih dini bilgi ve
  geleneğimizin köklü tecrübesi ile gece gündüz
  topluma hizmet etmektedir. Camiler ve Kur’an
  kursları başta olmak üzere hastaneler, ceza infaz
  kurumları, huzurevleri, sağlık kurumları ve öğrenci
  yurtları gibi hayatın her alanında milletimize manevi
  danışmanlık ve rehberlik yapmaktadır.

  Aziz Müminler!

  İmtihan dünyasında bunalan insan için hayatı
  anlamlı kılacak yegane kurtuluş, özüne dönmesi,
  hakikati araması ve maneviyatını canlı tutmasıdır.
  Unutmayalım ki yorulan gönüller, imanla ve
  muhabbetle tazelenir. Aşınan değerler vicdanla
  onarılır. Savrulan hayatlar, manevi destek ve
  rehberlikle istikrara kavuşur.

  Hutbemi Cenâb-ı Hakk’ın Sevgili
  Peygamberimiz’e ve O’nun şahsında bütün insanlığa
  iç huzuru olarak bahşettiği İnşirah Suresinin meâliyle
  sonlandırıyorum: “Ey Muhammed! Senin göğsünü
  açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü
  üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını
  yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında nice
  kolaylıklar vardır. Gerçekten, zorlukla beraber
  nice kolaylıklar vardır. Öyleyse, bir işi bitirince
  hemen diğerine koyul. Ve yalnız Rabbine yönel.”3

  1 Buhârî, Îmân, 39.
  2 Enfâl, 8/24.

  *****

  Bugün ki Cuma hutbesi...

  Cumanız mübarek olsun.

 3. #193
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  580

  Standart

  Kalbiniz hilalse, onun dolunay olması,hakkı tam yansıtabilmesi için zaman lazımdır.

  Soru odur ki kalbinize yön veren kutup yıldızınız kimdir?

  İşte hayatınızın akışını değiştirecek anahtar soru budur.

  Barış Manço'nun Anahtar diye bir şarkısı vardı;

  İçinde şu sözler vardı;

  Düşün,taşın bütün gece,

  Benim kalbim bir bilmece,

  Kalbimin bir kilidi var,

  İşte sana anahtar.

  *****

  Eskiler gökte Ay-Yıldızın çok özel zamanlarda ortaya çıktığına inanırlarmış.

  Bu remz atılan okun,yapılan işin,gök alemince muhabbetle karşılandığını ve hedefin 12'den,tam kalbinden vurulduğunu gösterirmiş.
  Konu Denge tarafından ( 15 Saat önce Saat 09:48 AM ) değiştirilmiştir.

 4. #194
  Cahillik Dönemi
  Üyelik tarihi
  Nov 2016
  Mesajlar
  580

  Standart

  Güvercin ve zeytindalı ise barış remzleridir.

  Bugün bir afişte güvercinle Ay-yıldızı yanyana görünce aklıma bunları yazmak geldi.

Sayfa 20/20 İlkİlk ... 101617181920

Benzer Konular

 1. bükçe (kadın dili)
  By malahit in forum Kişisel Gelişim & Kariyer Planlama
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 17-08-2010, 02:24 AM
 2. Beden dili
  By Nefertiti in forum Kişisel Gelişim & Kariyer Planlama
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 13-04-2009, 03:12 PM
 3. Kadınların dili
  By Nefertiti in forum Gülmece / Eğlenmece Bölümü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21-05-2008, 10:54 PM
 4. Kedi Dili.....
  By BeYaZ_KeLeBeK in forum Gülmece / Eğlenmece Bölümü
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 04-05-2008, 03:26 PM
 5. Beden Dili
  By BeYaZ_KeLeBeK in forum Paylaşım Köşesi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 27-03-2008, 11:46 PM

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •