2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Ruhsal durum muayenesi

 1. #1
  Çıraklık Dönemi osmangazi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Mesajlar
  1.360

  Standart Ruhsal durum muayenesi

  Ruhsal durum muayenesi hasta ile konuşmaya ve gözlemeye dayanır.

  TANITMA
  KONUŞMA VE İLİŞKİ KURMA
  DUYGULANIM (AFFECT), DUYGUDURUM (MOOD)
  BİLİŞSEL (COGNITIVE) YETİLER
  DÜŞÜNME
  DIŞA VURAN DAVRANIŞ
  ÖZBENLİK KAVRAMI (SELF-CONCEPT)
  İLİŞKİLER
  AKTARIM (TRANSFERENCE) BELİRTİLERİ
  KLİNİK TANI

  TANITMA

  Muayene durumu
  muayenenin
  yeri
  tarihi
  nedeni
  süresi
  kaç görüşmede tamamlanacak
  başka kişilerden alınan bilgiler , bu kişilerin güvenirlilikleri bakımından izleniminiz nedir
  başka ek muayeneler
  başka ek muayeneler (psikolojik testler, hemşire gözlemleri)
  Genel görünüm
  fiziki yapısı ( ince, uzun, kambur, sarışın vb.)
  giyim kuşam (giysi siyah beyaz, aşırı makyaj, gösterişli giysi vb.)
  muayene yerine geliş ve ilk davranışları hakkında genel gözlem (hasta canlı bakışlarla, hızlı adımlarla, neşeli bir yüzle geldi gibi)

  KONUŞMA VE İLİŞKİ KURMA

  Normal özellikler
  konuşmasının düzeni, açıklığı
  ses tonu
  şivesel özellikler
  sorulara verilen yanıtın uygunluğu
  ayrıntıcılık
  gevezelik
  konu dışı konuşmalar
  Anormal özellikler
  niceliksel bozukluk
  konuşmanın aşırı hızlanması veya yavaşlaması
  mutizm
  ses tonunun çok yüksek, bağırarak ya da fısıltı şeklinde olması
  niteliksel bozukluk
  konuşmada
  düzensizlik
  dağınıklık
  tikler, kekemelik, pelteklik
  çocuksuluk
  ilaç yan etkisine bağlı konuşma zorluğu
  nörolojik kaynaklı konuşma bozuklukları
  dizartri
  dizfazi
  Hastanın konuşarak ilişki kurma yetisi üzerinde gözlem ve izlemler

  DUYGULANIM (AFFECT), DUYGUDURUM (MOOD)

  "affect", "mood"a eşlik edebilir veya etmeyebilir.

  Duygulanım (affect) : Başka karmaşık tanımlamaları bir kenara bırakırsak klinik uygulamada duygulanım dıştan ve içten uyaranlara duygularla tepki verebilme yetisidir.
  sevinme, üzülme, bunaltı, öfkelenme, korkma, tiksinme, suçlanma gibi yalın ya da karmaşık duygular
  normal duygu durum (euthymia) ; belli sınırlar içinde kişinin bulunduğu duruma göre dalgalanmalar gösterir, örn; piknikte çoğu insanın neşeli, başsağlığı ortamında üzüntülü olması gibi.
  anormal özellikler
  niceliksel ;
  duygulanımda artma ; bir görüşme sırasında aşırı üzüntü, öfke, sevinç gibi normal duygular hasta tarafından anlatılabilir ya da böyle duygular içinde olduğu gözlenebilir. Bu duygular gerçek durumun gerektirdiğinden aşırı ve uzun süreli olduğunda, hastada duygu durum bozukluğu olup olmadığı araştırılır.
  duygulanımda azalma ; ağır duygu noksanlığı, ilişki kurulmasını güçleştiren soğukluk, apati, duygu küntlüğü gibi
  niteliksel ;
  duygulanımda uygunsuzluk ; üzüntülü durumlarda sevinme, sevinilecek durumlarda üzülme gibi
  ikili duygulanım (ambivalans) ; aynı anda hem sevgi hem de nefret gibi
  duyguları tanımlayamama (aleksitimi) ; duyguları anlatacak sözcük bulamazlar, alekstimi ; duygulara szöcük bulamamadır, derecesine göre normal ya da anormal boyutlarda olabilir

  Duygudurum (mizaç, mood) ; uzunca bir süre (saatler, günler, aylar) belli duyguların baskın olarak yaşanması durumudur, örn ;
  depressed ya da low mood ; çökkünlüklerdeki uzun süren üzüntü, sıkıntı, karamsarlık durumu
  high mood, elation ; manideki aşırı neşeli ya da öfkeli coşkularla dolu taşkın durum gibi  BİLİŞSEL (COGNITIVE) YETİLER


  ÖRNEKLEMELER
  Bilinç açık, deliryum, stupor
  Algılama ve Dikkat

  normal özellikler

  ilgilendiği konulara karşı dikkatimiz yoğunken, ilgilenmediğimiz de az

  anormal özellikler  niceliksel özellikler

  dikkat azalması :

  ruhsal çökkünlük
  şizofreni
  bunaltılı hastalık
  bunama

  dikkat artması :

  hipomani
  mani

  patolojik derecede dikkat artması :

  paranoida hatada kuşku

  dikkat ; OKB da saplantı ve zorlantılara, hipokondriasizde bedene, anoreksiya nervozada bedensel görünümüne, fobik hastada fobi nesnelerine yöneliktir.

  niteliksel özellikler  algı sapmaları

  varsanılar (hallucination) ; bir uyaran olmadığı halde algılama olmasıdır

  işitme varsanısı (suçlayan sesler gibi)
  görme varsanısı (bulunmayan nesne ve kişileri görme gibi)
  en sık bu iki varsanı görülür, ayrıca dokunma, tat, koku (yanmış lastik, çürük yumurta koku algısı temporal lop bozukluğunda grl.) varsanıları da olabilir, işitme olanlar daha çok şizofrenide, dokunma varsanısı daha çok deliryumda görülür
  hipnagojik ; uykuya tam dalarken olan yarı uyku varsanıları disosiyatif bunaltı bozukluklarında grl.

  yanılsama (illusion) ; uyaranların yanlış algılanması ve yorumlanmasıdır,

  20TANI
  "İnanırsan Hayaller Gerçek Olur" Aynur Meydan'ın şiirinden. Çok doğru bir söz ama hiç tavsiye etmem...

 2. #2
  Çıraklık Dönemi osmangazi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Mesajlar
  1.360

  Standart

  mezarlıktan geçerken bir gölgeyi hayvan veya insan gibi görmek normal yansımaya

  deliryumdaki bir hastanın duvardaki lekeleri korkunç böcekler gibi görmesi anormal yansımaya örnektir

  gerçekdışılaşma (derealizasyon) ; çevrenin değişik biçimde algılanmasıdır

  dejavu ; belirgin bellek bozukluğu olan veya olmayan bir kişi daha önce hiç görmediği bir yeri sanki görmüş gibi

  depersonalizasyon ; bedenini değişmiş gibi farklı algılamasıdır, bedenin tümü ya da bir kısmı büyüyor, küçülüyor, parçalanıyor gibi, aynaya bakınca kendisini tanımıyormuş gibi.

  zaman akışını algılama bozukluğu

  Yönelim (orientation)
  yerin, zamanın ve kişilerin tanınmasıdır, gerçek yönelim bozukluğu organik beyin bozukluklarında en çok deliryumda grl.
  Bellek (hafıza) bellek muayenesi

  anlık
  yakın
  uzak bellek

  işlem belleği ; öğrenme, us yürütme, kavrama gibi karmaşık bilişsel işlemleri yürütebilmek için gerekli olan bilgiyi geçici bir süre tutma ve kullanabilme yetisi olarak tanımlananbilir, 20 - 30 saniyelik etkin bilişsel durumdur.

  sorduğumuz soruların yanıtlarını doğrulama olanağımız olmalıdır (dün ne yediğini bilmediğimiz hastaya ne yediğini sormamalıyız)
  Zeka düzeyi basitçe ;

  ağır
  orta
  normal
  üst düzey

  değerlendirme güçlüğünde özel ölçekler kullan
  Soyut düşünme yetisi organik beyin sendromunda ve şizofrenide soyutlama yetisi bozulur
  Gerçeği değerlendirme yetisi kişinin kafasında (düşünceleri, duyguları, düşleri) olup bitenlerle dıştaki olgular arasında ayırım yapabilmesidir
  Yargılama (muhakeme, judgement) olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme (örn ; çok yaşlı bunaması olan bir kişi malını uygunsuz bağışlayabilir, satabilir

  DÜŞÜNME

  Bilişsel (cognitive) bir yetidir. Sözcüklerin

  Düşüncenin süreci (çağrışım)

  normal özellikler ; düzenli ve amaca uygun olması

  düşüncede azalma ; duraklama, yavaşlama, anlatım azlığı ve yoksulluğu

  düşüncede artma ; hızlanma, düşünce uçuşması (flights of ideas), ayrıntıcılık

  sapmalar ; düzensizlik, uygunsuzluk, yinelemeler, yeni sözcük uydurmalar (neolojizm), dağılma, sözcük salatası (word salad), kalıplaşmış yineleyici düşünceler (stereotipi), başkalarının sözcüklerini yankılama (ekolali), uyaklı konuşma (clang çağrışım).

  Düşüncenin içeriği

  normal özellikler ; bireyin düşüncesinde bulunan konular (işleri, dersleri, aile, ülke sorunları, arkadaşlarla ilgili konular vb)

  Aşırılık ve bozukluklar ; kuşkular, saplantılar (obsesyon), acayip düşünceler ve inançlar, mistik, metafizik, bedensel, dinsel ve başka konularda aşırı uğraşlar, sanrılar

  sanrı (hezeyan, delusion) ; belli bir çağda ve toplumda gerçeğe uymayan mantıklı düşünce ile değiştirilemeyen inanç demektir. Sanrılar konuların göre şu gruplara ayrılır ;

  büyüklük sanrıları ; peygamber, cumhurbaşkanı zannetmek

  kötülük görme (perseküsyon) sanrıları ; hakkımda kötü düşünüyorlar, beni izliyorlar, beni zehirleyecekler

  alınma (referans) sanrıları ; benim hakkımda konuşuyorlar, radyo televizyonda bana laf atıyorlar

  etkilenme sanrıları ; kafamın içine bir elektronik aygıt koydular bana istediklerini yaptırıyorlar, ışınlarla davranışlarıma yön veriyorlar

  etkileme sanrıları ; düşünce yolu ile gizli güçlerle başkalarının davranışlarını yönetiyorum

  düşünce sokulması ; kafama düşüncelerini sokuyorlar, davranışlarımı yönetiyorlar

  düşünce okunması ; düşüncelerimi olduğu gibi okuyorlar veya ben düşünceleri okuyorum

  düşünce yayınlanması ; düşüncelerin çevreye bütün dünyaya yayınlanması

  erotomanik sanrılar ; herkes bana aşık

  küçüklük sanrıları ; ben ben bir işe yaramam, değersizim

  nihilistik sanrılar ; ben yokum, ölmüşüm, kalbim, midem erimişim

  derpersonalizasyon ; bedenin ve çevrenin acayip biçimlerde değişmesine ilişkin sanrılardır, ellerim ayaklarım büyüyor, değişiyorum

  Derealizasyon sanrıları ; çevre başkalaşmış, burası benim kasabam değil, çevremdekiler değişmişler, onları tanıyamıyorum  Bütün bu düşünceler bir sanrı niteliğinde ve gününde olabilir. Yani mantıksal bir tartışma ile sarsılmazlar,değişmezler. Bazen de gelip geçici düşünceler, kuşkular,sorular, yani sanrı taslakları olarak bilinir. Rahatsızlık ilerledikçe bunlar sanrı niteliği kazanabilirler.

  Varsanıların, Sanrıların Muayenesi: Varsanılar ve sanrılar çoğu zaman görüşmenin akışı içinde hastanın yakınmalarını dinlerken belli olur. Düşünce ve davranışlarında biraz gariplik, anlaşılmazlık, belirsizlik (müphemlik) ve gizleme çabası bulunan her hastada sanrılara, ilişkin sorular sorulmalıdır. Hastaya "sende peygamberlik düşünceleri var mı" diye bir soru doğrudan sorulmamalıdır. Önce belki kuşkuculuk, alınganlık olup olmadığı sorulabilir. Kuşkuculuğun nasıl, neye bağlı olduğu, izleme düşüncelerinin olup olmadığı sorulur. Hastaya "herhangi bir dönemde düşüncelerinin başkaları tarafından okunuyor, denetleniyor, yönlendiriliyor" gibi olup olmadığı sorularak alınan yanıta göre sorular sürdürülür. Ayrıca sorular hastada görülen klinik belirtilere göre ayarlanarak sanrılar ve varsanılar incelenebilir. Örneğin varsanıların, sanrıların en çok görüldüğü şizofreni hastalığı genellikle genç yaşlarda görüldüğünden bu yaşlarda bu ruhsal belirtilerle gelen gençlerin bu belirtiler doğrultusunda incelenmesi için özel çaba gösterilmesi gerekir.

  Varsanılar için "ortalıkta kimsecikler yok iken kulağına sesler gözünün önüne hayaller geldiği oluyor mu" türünden sorulara alınan yanıtlara göre duyuların içeriği hakkında bilgi elde edilmeye çalışılır.

  Her hastaya sanrıların olup olmadığı hakkında sorular sormak gerekmeyebilir. Düşüncesinde, gerçeği değerlendirmesinde bir bozukluğun olamayacağı izlenimi veren hastalar sık görülür. Kimi paranoid hastalar ise sanrılarını başarıyla gizleyebilirler. Bunların sanrıları hakkındaki bilgiler genellikle yakınlarından elde edilir.

  Hastalığı ve sağaltımı hakkındaki düşünceleri: Hastalığı kabul edip etmediği, nasıl bir hastalık olduğuna ilişkin görüşleri, sağaltımı konusunda düşünceleri, beklentileri hastalara sorulmalı ve düşünce içeriğinin bu yönlerini açıklamaları sağlanmalıdır.

  DIŞA VURAN DAVRANIŞ

  a)Normal özellikler: canlılık ve enerji düzeyi; görüşme sırasında anlatıma yönelik hareketleri. Genel uğraşları, eylemleri.

  b)Azalma: Tembellik, miskinlik, durgunluk, eylemsizlik, donakalım(katatoni), uyuklama, aşırı yatma isteği.

  c)Artma: Tedirginlik, yerinde duramama, taşkınlık, saldırganlık.

  d)Niteliksel bozukluklar: Zorlantılar(kompulsiyon), tikler, törenleşmiş ritüel devinimler, yüz devinimleri(manierizim), garip yineleyici devinimler, karşısındakinin yüz devinimlerini yineleme(ekomimi), karşısındakinin devinimlerini yineleme(ekopraksi), katalepsi(bedenin telkinle yada başka nedenlerle değişik duruşlar, biçimler alması, balmumu esnekliği, garip duruşlar), duruş bozuklukları, robot yürüyüşü, titreme, yerinde duramama(akatizi), diskinezi, kasılma vb.

  ÖZBENLİK KAVRAMI (SELF-CONCEPT)

  Hasta kendisini nasıl bir kişi olarak tanımlamakta, tanımlamaktadır. başkalarının kendisini nasıl değerlendirdikleri konusunda düşünceleri. "Ben" kompoziyonu yazdırınız. Bunu yapmakta güçlük çekerse, emelleri, ilgileri, uğraşları, insanlara karşı tutumu, insanların kendisine karşı tutumu, kendisini iyi, kötü, güzel, çirkin vb. gördüğünü örneklerle belirtmesi istenebilir.

  İLİŞKİLER

  Hastanın gözlem ve muayene döneminde kişilere eşyaya karşı tutumu; bunlarla ilişkilerinin önemli özellikleri tanımlanacak. Sağaltım birimlerindeki hekimler, hemşireler, yardımcılar, hastalar, ziyaretçilerle olan ilişkileri. Kendine ve çevreye ait eşyaya karşı tutumu gözlenmeye çalışılmalıdır. Hasta ayaktan geliyorsa hem kendisinden hem de yakınlarından evdekilerle komşularla arkadaşları, iş yerindekilerle ilişkileri araştırılmalıdır. Hastanın insanlarla ve eşyayla ilişkileri onun kişiliği, yaşam stili ve psikopatolojisi hakkında çok önemli bilgiler sağlar.

  AKTARIM (TRANSFERENCE) BELİRTİLERİ

  Hastanın çocukluğundaki önemli kişilerle yaşamış olduğu duygu ve davranışlarını hekimle olan ilişkisinde yeniden yaşama eğilimine ilişkin belirtiler.

  KLİNİK TANI

  Gözlemler, görüşme ve ruhsal duyum muayenesi ve fizik incelemeler tamamlandıktan sonra hastaya bir tanı koymak gerekir. Tanı çözümleyici(analitik) ve birleştirici(sentezleyen) bir yaklaşımla hastayı biyo-psikososyal bir bütün içinde değerlendirme olmalıdır. Tanı, hastanın sokulduğu bir kalıp, üzerine yapıştırılmış bir etiket olmamalıdır. Tanıda esneklik zorunludur, uzun süre izlemi ile gerekirse değiştirilmelidir.

  WHO nun geliştirdiği ICD 10 a uygun bir tanı sınıflandırması ve kodlaması önerilmektedir. DSM dizgesinin beş eksenli tanılarına dikkat edilmelidir.

  Kaynak ; Ruh Sağlığı ve Bozuklukları , Sayın Prof. Dr. Orhan Öztürk
  Konu Kimene tarafından (12-11-2016 Saat 12:02 AM ) değiştirilmiştir.
  "İnanırsan Hayaller Gerçek Olur" Aynur Meydan'ın şiirinden. Çok doğru bir söz ama hiç tavsiye etmem...

Benzer Konular

 1. durum ciddi
  By archers in forum Üyeler Konuşuyor / Dertleşiyor / Soru Soruyor
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22-01-2015, 09:54 PM
 2. bende ki bu durum ne ?
  By melek92 in forum Psikoterapi
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 16-12-2014, 01:13 PM
 3. durum vahiim :(
  By mexi43 in forum Depresyon
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 23-08-2013, 07:25 PM
 4. durum kötü
  By nervous in forum Yaygınlaşmış Kaygı Bozukluğu
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10-06-2013, 08:33 AM
 5. Hasta muayenesi 10 YTL.
  By 9 ŞUBAT in forum Sağlık
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11-10-2008, 03:22 PM

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •