Forum: KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Alt Forum Konular / Mesajlar  Son Mesaj

  1. Başkalarına hak tanımayan uyumsuz davranışların olduğu kişilik yapısıdır. Suç işleme eğilimi, sürekli yalan söyleme, dürtüsellik, kavgacılık, sorumsuzluk, vicdan azabı çekmeme temel bulgularıdır...

    Eylemler:

    Forum İstatistikleri:

    • Konular: 43
    • Mesajlar: 240
  2. Diğer insanlardan kötü niyetli hareketler bekleme eğilimindedirler. Şüphecilik ve güvensizlik temel belirtileridir...

    Eylemler:

    Forum İstatistikleri:

    • Konular: 16
    • Mesajlar: 149
  3. Sosyal ortamdan uzaklaşmanın, izole yaşantının olduğu kişilik yapısıdır. Duygularını ifade edemezler. Genelde tek bir etkinlikte bulunurlar. Yakın arkadaşlıkları ve sırdaşları yoktur...

    Eylemler:

    Forum İstatistikleri:

    • Konular: 22
    • Mesajlar: 178
  4. Davranış, düşünce, duygulanım, konuşma ve görünümde bir çok gariplik ve egzantriklikler vardır. Alınganlık fikirleri, olağandışı yaşantıları, kuşkuculuk, acayip düşünce biçimi belirgindir...

    Eylemler:

    Forum İstatistikleri:

    • Konular: 3
    • Mesajlar: 15
  5. Ayrışma-bireyselleşme sorunları, duygulanımı denetleme sorunları ile ilgili belirtiler ve yoğun kişisel bağlılıklar temelde görülebilir. Terk edilmeye karşı aşırı korku duyma, hep-hiç yasasıyla davranması, kimlik karmaşası, kendine zarar verici davranışlar, sürekli boşluk hissi, öfke patlamaları gibi belirtiler görülmesi...

    Eylemler:

    Forum İstatistikleri:

    • Konular: 56
    • Mesajlar: 520
  6. Dramatik, duygusal, etkileyici davranış kalıplarının olduğu bozukluktur. İlgi odağı olma beklentisi, baştan çıkarıcı davranma, fiziki görünümüne aşırı dikkat ve insanları kullanma, gösteriş, başkalarından kolay etkilenme ön plandadır...

    Eylemler:

    Forum İstatistikleri:

    • Konular: 7
    • Mesajlar: 59
  7. Kendini beğenme ve öz saygı ile aşırı ilgilenmenin olduğu bozukluktur. Üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi, kendini karşısındakinin yerine koyamama, küstahlık temel belirtileridir...

    Eylemler:

    Forum İstatistikleri:

    • Konular: 11
    • Mesajlar: 75
  8. Çekingen ve utangaç kişilik yapısı belirgindir. Kaçınganlık, yakın ilişkiler kuramama, eleştirilmeye aşırı duyarlılık, beceriksiz-küçük görüldüğünü düşünme, sosyal etkinliklere katılmama temel belirtileridir...

    Eylemler:

    Forum İstatistikleri:

    • Konular: 63
    • Mesajlar: 548
  9. Bağımlı ve boyun eğen kişilik yapısı belirgindir. Başkalarından öğüt ve destek alma ihtiyacı, sorumluluk alamama, muhalefet edememe, inisiyatif kullanamama, tek başına kalamama temel bulgularıdır...

    Eylemler:

    Forum İstatistikleri:

    • Konular: 18
    • Mesajlar: 141
  10. Mükemmelcilik ve esnek olamama belirgindir. Ayrıntılar üzerinde aşırı uğraşma, işin bitirilmesini zorlaştıran bir mükemmelcilik, eskimiş veya değersiz şeyleri saklama, cimrilik, katılık ve inatçılık hakimdir...

    Eylemler:

    Forum İstatistikleri:

    • Konular: 49
    • Mesajlar: 394

Forum Bilgileri ve Seçenekler