Klinik Psikolojide Okutulan dersler üniversiteden üniversiteye göre kısmı değişikliklere sahip olsa da içerik olarak benzer müfredatlar esas alınmaktadır.

Adnan Menderes Üniversitesi

Tez Çalışması

Uzmanlık Alan Dersi

Seminer

Klinik Psikolojinin Temelleri

Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

Psikoterapi Yaklaşımları

Psikoterapi Yaklaşımları ve Uygulaması

Psikopatoloji

Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve İstatistik

Kişilik ve Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopatoloji

Sosyal Psikolojinin Kliniğe Açılımı

Dinamik Psikoterapiler

Sağlık Psikolojisi

Psikopatolojinin Sosyal Dinamikleri

Öğrenme Kuramlarının Kliniğe Açılımı

Biyolojik Psikoloji

Bilgi Üniversitesi

Klinik Ortamda Terapötik İlişkiler
Meslek Etiği
İleri Psikopatoloji I: Psikodinamik Modeller
İleri Psikopatoloji II: DSM ve Psikofarmakoloji
Bilişsel Değerlendirme

İleri Araştırma Metodları
Psikodinamik Psikoterapi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Kişilik Değerlendirmesi

Klinik Uygulama I
Psikoterapi Süpervizyonu I
Psikolojik Değerlendirme Süpervizyonu I
İleri Klinik Konular Semineri
Klinik Vaka Tartışması I
Tez Semineri
Yüksek Lisans Tezi

Klinik Uygulama II
Psikoterapi Süpervizyonu II
Psikolojik Değerlendirme Süpervizyonu II
Klinik Vaka Sunumu
Klinik Vaka Tartışması II


kaynak: aktuelpsikoloji.com